stacja segregacji
stacja segregacji
stacja segregacji
 
stacja segregacji

Przedmiotem niniejszej oferty, skierowanej do firm prowadzących działalność w dziedzinie gospodarki odpadami, jest MODUŁOWA STACJA SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Zainstalowanie przez Państwa Modułowej Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych naszej produkcji będzie świadectwem dążenia do wspólnej walki o ochronę środowiska, a przede wszystkim dotrzymania podstawowych definicji Ustawy o odpadach.  Równocześnie uzyskają Państwo co najmniej następujące korzyści:

  • zmniejszenie ilości deponowanych na składowisku odpadów;
  • zmniejszenie wydatków na składowanie wywiezionych odpadów;
  • zwiększenie przychodów z tytułu odzysku surowców wtórnych;
  • otrzymanie darmowego materiału do rekultywacji składowiska.

Nasza oferta jest szczególnie aktualna dziś w świetle obowiązującego od 1 stycznia br. rozporządzenia Rady Ministrów z 15 czerwca 2007 roku w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, pięciokrotnie zwiększającym opłaty marszałkowskie za składowanie niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych.

Jesteśmy otwarci na współpracę i dostosowanie konstrukcji produkowanego przez nas urządzenia do potrzeb i wymogów klienta.

stacja segregacji
stacja segregacji
stacja segregacji