stacja segregacji
stacja segregacji
stacja segregacji
 
 
stacja segregacji

Naprzód Sp. z o.o.

ul. Raciborska 144b 44-280 Rydułtowy
tel.: +4832/4577083, +4832/47576553
fax: +4832/4573630
e-mail: naprzod@o2.pl
http://www.naprzod.eu

NIP: 647-050-91-58, REGON: 270658240
Nr KRS: 0000072289 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 50 000,oo PLN

UKR ECO Trade Sp. z o.o.

ul. Dzieci Warszawy 29 lok.uż.6 Warszawa 02-495
tel.: +48 502 509 530
fax: +48 22 303 66 64
e-mail: bokotey@ukrecotrade.com
http://www.ukrecotrade.com

NIP: 5222834056, REGON: 140805070
Nr KRS: 0000270872 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego 50 000.oo PLN

 

stacja segregacji
stacja segregacji
stacja segregacji